Szukaj

Zmiana hasła do konta e-mail na krnt.pl (krainanetu.pl)

Poprzednio pisałam, jak i gdzie możesz się zalogować do swojego konta.
http://prostynet.blogspot.com/2015/03/jak-zmienic-parametry-konta-e-mail-na.html

Po zalogowaniu zobaczysz parametry swojego konta. W chwili obecnej panel jest dostępny w języku angielskim, ale poniżej na czerwono podaję Ci polskie tłumaczenie.

Klikając odpowiednie pole z listy po lewej wchodzisz w opcje konkretnej zmiany.
Aby zmienić hasło kliknij “Password”
Zobaczysz okno

Wpisz nowe hasło w okno pod mailem. W kolejnym okienku powtórz to hasło.

UWAGA! Hasła muszą być identyczne. Inaczej pojawi się komunikat o błędzie.

Możesz też skorzystać z generatora haseł “Generate Password”. Kliknij ten niebieski napis a system sam wpisze hasło w oba okna.

Zapamiętaj hasło!
Możesz je przepisać. Ważny jest każdy znak. Postaraj się, aby hasło było unikalne. Nie wpisuj nic w stylu firmaxyz. Hasło ma za zadanie chronić dostęp do Twojej poczty osobom niepowołanym. Od jego siły zależy łatwość, z jaką można je złamać.
W ustaleniu silnego hasła pomaga Ci pasek, który pokazuje, jak silne jest Twoje hasło.
Po zakończeniu kliknij Save – zielony przycisk, aby zapamiętać zmiany.

Na koniec WYLOGUJ SIĘ!

Pamiętaj!
Masz pytania?            Chcesz wiedzieć więcej?                  Coś jest niezrozumiałe?
Pytaj a odpowiem!
Tu możesz się ze mną skontaktowąć
www.krainanetu.pl